Jak jest na Alpha? mała grupa

  • Posted on: 14 October 2022
  • By: s.czuprynski

Najważniejsza część Alpha to spotkanie w małej grupie. Zawsze odbywa się po wykładzie.

Podczas jego trwania uczestnicy rozmawiają o treściach, które były porszuszane podczas wystąpienia. Ważne jest, aby każdy miał możliwość wypowiedzia się. Co więcej nasi goście mogą podzielić się także wątpliwościami lub też nie zgodzić się z tym, co było prezentowane. 

Mała grupa funcjonuje wokół dwóch zasad:

  • wszystko, co zostało wypowiedziane w małej grupie w niej zostaje. Żadne treści wypowiadane w małej grupie nie mają prawa wyjść poza nią w innych rozmowach.
  • szczerość. Uczestnicy mogą mówić wszystko, co myślą. Nawet, jeśli jest to sprzeczne z nauczaniem kościoła. 

W małej grupie zawiązują się nowe przyjaźnie i relacje. Często trwają one po zakończeniu edycji Alpha. Uczestnicy najlepiej oceniają spotkania w małej grupie.