Czym jest Alpha?

Jest praktycznym wprowadzeniem do życia opartego na wierze chrześcijańskiej. Adresatami Alpha są wszyscy,
w szczególności osoby niewierzące, oraz te, które wierząc nie widzą potrzeby chodzenia do kościoła. Alpha jest także miejscem do poznana Boga, a także do nawiązania z Nim bliższych relacji.

Jak długo trwa Alpha?

Jest to zwykle 11 tygodni z weekendem lub dniem wyjazdowym w połowie tego okresu. Na jej zakończenie oraz rozpoczęcie nowej edycji organizuje się tzw. Uroczystą Kolację. Uczestnicy mają wtedy okazję zaprosić swoich znajomych czy rodzinę i pokazać im, czym jest Alpha.

Dlaczego Alpha?

Alpha jest wspaniałym narzędziem ożywienia i integracji parafii oraz wspólnot kościelnych. Wielu katolików, którzy zostali ochrzczeni i otrzymali inne sakramenty, odczuwa potrzebę ożywienia swojej relacji z Bogiem. Pragną oni wypełnić serce świeżym doświadczeniem Boga. Jest  to także szansa do odkrycia na nowo Boga i Kościoła. Parafie ożywają i wzrastają. Tworzą się nowe wspólnoty.

Jaka jest idea spotkań?

Ideę spotkań wyjaśnia angielskie słowo ALPHA:
A - 'Anyone can come' – przyjść może każdy, kto chce się dowiedzieć czegoś więcej o wierze chrześcijańskiej,
L - 'Learning and laughter' – uczymy się i śmiejemy,
P - 'Pasta' (makaron) – wspólnie jemy posiłek,
H - 'Helping one another' – wzajemnie sobie pomagamy,
A - 'Ask anything' – pytać można o wszystko.

Jakie jest pochodzenie Alpha?

W Kościele katolickim pierwsza Alpha odbyła się w roku 1997. Wielu biskupów katolickich w Anglii i na całym świecie publicznie zachęcało i zachęca katolików do uczestnictwa w Alpha. Wprawdzie ma ona korzenie anglikańskie, ale w swojej treści nie zawiera błędów doktrynalnych. W założeniu jest to początek - wprowadzenie. Parafia, czy wspólnota, które podjęły się jej przeprowadzenia wprowadzają osoby nawrócone w pełnię wiary katolickiej i życia sakramentalnego.