Rodzaje Alpha

Alpha dla dorosłych

Alpha jest adresowana do osób pełnoletnich bez względu na stopień duchowości, czy zaangażowania w życie parafii. Spotkania mają na celu pogłębienie wiary, poprawienie relacji z Bogiem, a także pokazanie, że chrześcijaństwo może być przeżywane w sposób radosny.


Alpha dla młodzieży

Jest ona okazją do odkrywania wiary chrześcijańskiej w miły, ciekawy sposób, podczas dziesięciu pobudzających do myślenia sesji.

Alpha jest przystępna, przyjacielska i zabawna. Możesz zadać każde pytanie, które ci przyjdzie do głowy i omawiać problemy w miejscu, gdzie szanuje się twoje zdanie i poglądy.

Alpha jest dla osób w wieku 13-18 lat (gimnazjaliści i uczniowie szkół średnich). Jeśli chciałbyś usłyszeć odpowiedzi na niektóre z największych życiowych pytań i dowiedzieć się, czy naprawdę wierzysz, to zapraszamy.


Alpha dla harcerzy

Spotkania organizowane są także ze wzlędu na pasje, czy zainteresowania uczestników. Stąd pomysł na Alphę dla harcerzy. Kurs cieszy się dużym zainteresowaniem młodych ludzi.


Alpha dla małżeństw

Kurs Alpha dla małżeństw jest nieco innym typem niż Alpha dla dorosłych. Polega na spotkaniu małżonków, którzy na nowo odkrywają czym jest małżeństwo i w jaki sposób mogą budować swoją relację jako mąż i żona. W kursie nie jest ważny staż małżeński ani to czy obecnie małżonkowie doświadczają trudności. 


Alpha dla osób osadzonych w zakładzie karnym

Podobnie jak na wolności, Alpha jest praktycznym wprowadzeniem do życia opartego na wierze chrześcijańskiej. Adresowana jest do osadzonych osób niewierzących oraz do tych, które wierząc nie czują potrzeby chodzenia do kościoła. Alpha jest także sposobem na pogłębienie lub nawiązanie bliskich relacji z Bogiem. Jest wsparciem dla osób regularnie korzystających z sakramentów. Trwa 10 tygodni, a spotkania są prowadzone w więziennej kaplicy.


 

Błąd | Kursy Alpha Białystok

Błąd

Wystąpił niespodziewany błąd. Proszę spróbować później.