Spotkania

Spotkania rozpoczynają się posiłkiem. Uczestnicy po całym dniu zajęć lub pracy mogą przyjść i coś zjeść.

Po posiłku jest czas na wykład, który mówca zaczyna od dowcipu. Wykłady są krótkie i treściwe. Ich zadaniem jest przekazanie podstawowych zasad wiary chrześcijańskiej.

Tematy wykładów:        

 1. Czy jest w życiu coś więcej?
 2. Kim jest Jezus?
 3. Dlaczego Jezus umarł?
 4. Na czym opiera się nasza wiara?
 5. Dlaczego i jak się modlić?
 6. Dlaczego i jak czytać Biblię?
 7. W jaki sposób Bóg nas prowadzi?
 8. Kim jest Duch Święty?
 9. Co czyni Duch Święty?
 10. Jak zostać napełnionym Duchem Świętym? 
 11. Jak najpełniej przeżyć życie?
 12. Jak przeciwstawiać się złu?
 13. Dlaczego i jak mówić innym o Jezusie?
 14. Czy Bóg dziś uzdrawia?
 15. A co z Kościołem?

Po wykładzie jest czas na spotkanie w małych grupach. Każda grupa ma animatora, animatora pomocniczego i dwóch pomocników. Uczestnicy zostają podzieleni 10-12 osobowe zespoły (pozostają one niezmienne przez cały czas trwania Alpha). Mała grupa jest doskonałym czasem do  rozmowy o wykładzie, wymiany poglądów w atmosferze akceptacji i wzajemnego szacunku.