W Zakładzie karnym

Podobnie jak Alpha na wolności, kurs w zakładzie karnym jest pomocą i praktycznym wprowadzeniem do życia opartego na wierze chrześcijańskiej. Adresowany jest głównie do osob niewierzących oraz do tych, którzy wierząc nie widzą potrzeby chodzenia do kościoła. Kurs jest także pomocą do pogłębienia więzi z Bogiem dla osób regularnie korzystających z sakramentów.

Tak jak na wolności trwa zwykle 10 tygodni. Spotkania prowadzone są zazwyczaj w wieziennej kaplicy. Na zakończenie kursu organizuje się tzw. Uroczystą Kolację podczas której absolwentci otrzymują Certyfikaty potwierdzające ukończenie Alpha. Mają oni wtedy okazję zaprosić innych osadzonych aby pokazać: co to jest Alpha?

Histora Alpha dla więźniów ma swój poczatek w roku 1995 w więzieniu Exeter w Wielkiej Brytanii. Obecnie prowadzony jest on w około 80% brytyjskich więzień. Szybko zdobywa też popularność na całym świecie jako znakomite narzędzie resocjalizacyjne. Na przykład w Afryce Alfa jest prowadzona (dane z września 2011) w 235 więzieniach w 11 krajach. Alfa stanowi doskonałe uzupełnienie programu resocjalizacji prowadzonego przez zakłady karne ponieważ poprzez nawiązanie osobistej relacji z Jezusem osadzeni doświadczaja przemiany swojego życia, co często sprawia, że mają o wiele więcej motywacji aby nie wracać już na drogę przestępstwa.

Mamy świadomość, że Alpha jest tylko poczatkiem i stanowi tzw. "wierzchołek góry lodowej". Pragniemy w przyszłości otoczyć opieką więźniów opuszczających mury zakładów karnych, aby poprzez włączenie ich we wspólnoty kościoła lokalnego mogli w pełni powrócić też do społeczeństwa.