W Zakładzie karnym

Podobnie jak Alpha na wolności, kurs w zakładzie karnym jest pomocą i praktycznym wprowadzeniem do życia opartego na wierze chrześcijańskiej. Adresowany jest głównie do osob niewierzących oraz do tych, którzy wierząc nie widzą potrzeby chodzenia do kościoła. Kurs jest także pomocą do pogłębienia więzi z Bogiem dla osób regularnie korzystających z sakramentów.


XV edycja Alpha w Zakładzie Karnym przy
ul. M. Kopernika w Białymstoku (kobiety):

Początek (Uroczysta kolacja): 23 listopada 2023 r. 
Termin: czwartek 15:30,
Miejsce: Zakład karny, ul. M. Kopernika 21,
Opiekun duchowy: ks. Daniel Ciulkin,
Lider: Marta Brzezińska
Zapisy: brak możliwości zapisów przez Internet.

 


III edycja Alpha w Zakładzie Karnym przy 
ul. Hetmańskiej w Białymstoku (mężczyźni):

Początek (Uroczysta kolacja): 20 listopada 2023 r.
Termin: poniedziałki, godz. 15:30,
Miejsce: Zakład karny, ul. Hetmańska 89,
Opiekun duchowy: ks. Daniel Ciulkin,
Lider: Marta Brzezińska,
Zapisy: brak możliwości zapisów przez Internet.